Open Kapel

  • jan 2019
  • 2267
Centrum voor beZINning

Gastvrouwen - en heren zorgen van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur dat de kapel open is.

Om even stil te zijn, een kaarsje te branden, te bidden of een gesprekje aan te gaan.

Client, medewerker, wijkbewoner; Iedereen is van harte welkom!