Herdenkingen

  • jan 2019
  • 1311
Centrum voor beZINning

De geestelijk verzorgers gaan voor in uitvaarten en verzorgen bijeenkomsten waarin overleden cliënten of personeel worden herdacht.

Eénmaal per jaar, in het najaar worden de overleden bewoners en medewerkers van concern GGzE herdacht in een gezamenlijke viering. Nabestaanden en personeel worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Voor nabestaanden na een zelfdoding is er een eigen gedachtenisviering.