Vieringen en samenkomsten

  • jan 2019
  • 1704
Centrum voor beZINning

Iedere zondag om 10.30 uur is er in de kapel op landgoed De Grote Beek een viering vanuit een christelijke (katholiek of protestants) of humanistische traditie.

In De Woenselse Poort is elke twee weken op zaterdagavond een samenkomst. Informeer voor de exacte dagen bij centrumvoorbezinning@ggze.nl

In de Woenselse Poort is elke week vrijdaggebed van 13.15 - 14.15 uur (wintertijd) en 14.15-15.15 uur (zomertijd) Informatie bij geestelijk verzorger Ramzi.OuladLmaroudia@ggze.nl