De Wederik

Informatie voor ouders en verwijzers

  • dec 2018
  • 950

Behandeling, ambulant en klinisch, aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt betaald door de gemeente waarin de (gezaghebbende) ouders wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Onze zorg en ondersteuning zit niet meer in het zorgverzekeringspakket. U kunt zich er ook niet meer voor verzekeren.

Als de jongere tijdens de opname 18 jaar wordt gaat de behandeling door. In plaats van de gemeente gaat de zorgverzekeraar de kosten betalen. Houd wel rekening met het eigen risico.

Hoe vraag ik de jeugdhulp aan?
Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.
Uw kind krijgt mogelijk jeugdhulp van een jeugdteam in de wijk, een sociaal wijkteam of van hulpverleners bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Heeft u een doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp, een indicatie is dan niet meer nodig.

Co-ouderschap:
Bent u co-ouders? En woont u in 2 verschillende gemeentes? Dan heeft u samen een ‘hoofdverblijf’ voor uw kind aangewezen. Of een rechter heeft tijdens de scheidingsuitspraak een hoofdverblijf vastgesteld. U krijgt jeugdhulp in de gemeente van dit hoofdverblijf.

Bent u het als co-ouders niet eens over het hoofdverblijf voor uw kind? Dan overleggen de 2 gemeentes met elkaar. Zij kiezen dan de gemeente waar de jeugdhulp voor uw kind het beste geregeld kan worden. Het sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) is dan belangrijk.

Komt u van buiten de regio Zuidoost Brabant? Dan kijken we samen of wij de gewenste zorg kunnen leveren. Neem daarvoor gerust contact met ons Entreeteam op (040-2967855). Binnen een aantal gemeenten kan een medewerker van een wijkteam óók rechtstreeks naar ons verwijzen. Neem hiervoor contact op met het wijkteam of met de gemeente.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.