WKS model

  • dec 2018
  • 6218
De Wederik

Willem Kleine Schaars

Keuzes zijn belangrijk in het leven, net als de vrijheid om keuzes te mogen maken. Het is voor mensen, ook al zijn ze jong, volwassen of oud, belangrijk om zelf die keuzes te mogen maken. Als dat lukt, heb je zeggenschap over je eigen leven: zelfregie.

Veel mensen met een beperking of psychiatrische ziekte hebben de ervaring dat de zelfregie – de grip – op hun leven afneemt. Als je dan afhankelijker wordt van hulpverlening, is het steeds lastiger om zelf te bepalen welke keuzes je maakt.

Het WKS model helpt bij de zoektocht naar jouw eigen regie. Jij zelf speelt een hele grote rol in dit model. Wij staan namelijk achter wat het WKS model zegt: Ieder mens heeft de regie over zijn of haar eigen mogelijkheden.

Dat wat je zelf kan, mag je blijven doen. Bij dat wat niet lukt, ondersteunen wij je.

Rolverdeling

De hulpverlening die je krijgt, is verdeeld in drie rollen.

Zaakwaarnemers
Dit zijn twee begeleiders en jouw directe contactpersonen.
Samen met hen zet jij een begeleidingstraject uit. Je spreekt gezamenlijk doelen af waar jij aan gaat werken en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt.
Je zaakwaarnemer spreekt zijn of haar mening uit en kan jou opdrachten geven om over na te denken.

Procesbegeleider
Dat nadenken hoef je niet alleen te doen. Je mag zelf iemand kiezen die jouw procesbegeleider wordt. Dit kan iemand zijn waar je een klik mee hebt, zodat het wat gemakkelijker is om moeilijke onderwerpen te bespreken.
Je procesbegeleider luistert naar jou, heeft daarbij geen mening en bespreekt deze zaken niet met de rest van de begeleiding.

Ondersteuners
Dit is de rest van het team. Zij ondersteunen jou in de dagelijkse dingen en bij de afspraken die je met je zaakwaarnemer hebt gemaakt. Je kan bij hen terecht voor allerlei hulpvragen, maar voor echte afspraken wordt je doorverwezen naar je zaakwaarnemer.