Verlichting van nachtelijk motorisch onrust

  • aug 2023
  • 117
Evidence Based Management

Looptijd 2019-2021

Betrokkenen:

Maurice Martens (VIOS), Esther Hoogenhout, Liselore Snaphaan (supervisor)

Doel: Hoe kan dynamisch licht nachtelijke motorische onrust verminderen bij ouderen met een neurocognitieve stoornis.

Aanpak:

Het is een verkennend onderzoek bij twee deelnemers met neurocognitieve stoornis en nachtelijke motorische onrust. Middels een B-A single case experimental design is onderzocht of dynamisch licht nachtelijke motorische onrust kan verminderen.

Resultaat:

Er is sprake van vermindering van nachtelijk motorische onrust bij ouderen met neurocognitieve stoornis tijdens de interventiefasen, echter heeft dit niet tot significantie geleidt. Meer onderzoek is nodig.