Is De Schakel een geschikte plek voor jou?

  • okt 2018
  • 2738
De Schakel

Wanneer je op De Schakel wilt verblijven zal er altijd een intake plaatsvinden. Verder is het van belang dat je:

  • minimaal 17 jaar en niet ouder dan 23 bent
  • zelfstandig wilt leven, maar tegen je eigen (psychiatrische) moeilijkheden aan loopt
  • hulp wilt op het gebied van wonen, werken, school, financiën, sociale contacten of vrije tijd
  • een indicatie hebt voor beschermd wonen*

Dan kun je ervoor kiezen maximaal een jaar op De Schakel te verblijven. Je kunt onder begeleiding de vaardigheden leren die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk, binnen jouw kunnen, te leven. Daarnaast kun je behandeling krijgen voor jouw problematiek. Je kunt denken aan verschillende therapieën, gesprekken met je ouders, trainingen, medicatie en dergelijke.

Wanneer kunnen we je niet helpen?

In deze gevallen is De Schakel geen geschikte plek voor jou en is het verstandig om naar een alternatief te zoeken:

  • Als je méér, of andere hulp en begeleiding nodig hebt, dan de begeleiders van De Schakel je kunnen bieden. Je hebt bijvoorbeeld 24 uur per dag scherp toezicht nodig. Dan is de stap naar De Schakel misschien te vroeg.
  • Als je afhankelijk bent van drugs, drank of gamen en je kunt of wilt daar niet mee stoppen, kunnen we je niet verder helpen.
  • Als jij je niet aan regels wilt of kunt houden, en je eerst dat moet leren, is De Schakel niet de geschikte plek voor je. Hetzelfde geldt als je fysiek geweld gebruikt of daarmee dreigt.
  • Als je zelf vindt, dat je geen dingen meer hoeft te leren, maar bijvoorbeeld alleen een dak boven je hoofd nodig hebt.

*Financiering voor 18- geldt dat er een beschikking van de gemeente moet zijn. Voor 18+ gaat de financiering via de zorgverzekering.