Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

  • 10 okt
  • 249
De Schakel

Hoewel wij het belangrijk vinden dat je zelf wilt komen en zelf dingen wilt leren, moet je aangemeld worden door een officiële verwijzer. Dat kan een gezinsvoogd, huisarts, psychiater, medewerker van de gemeente, reclasseringsmedewerker of een betrokken hulpverlener vanuit een andere organisatie zijn. Diegene kan jou aanmelden via de website van GGzE.

Ook kun je contact zoeken met Team Entree Klinisch via het telefoonnummer 040-2967855 of Entreeklinisch@ggze.nl

Zodra je bent aangemeld word je uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt gekeken of een opname bij de Schakel helpend is voor jou en welke vragen, verwachtingen en doelen jij hebt. Wanneer het oriënterend gesprek voor beide partijen positief verloopt volgt er een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kun jij je verhaal vertellen en wordt er dieper ingegaan op jouw hulpvragen en bekijken we met elkaar of De Schakel jou de zorg kan bieden wat je nodig hebt. Bij zowel het oriënterend gesprek als de intake is altijd één van de regie behandelaren en één groepsleiding/begeleider aanwezig. Als je het fijn vindt om iemand mee te nemen naar deze gesprekken mag dit natuurlijk altijd. Dit kan een ouder/verzorger, verwijzer, vriend, vriendin of een betrokken hulpverlener zijn. Als we allemaal vinden dat De Schakel je verder kan helpen wordt er een opnamedatum gepland.