Wat kun je verwachten?

  • 10 okt
  • 198
De Schakel

Tijdens je verblijf bij de Schakel wordt er regelmatig stilgestaan bij de voortgang van jouw traject. Het eerste evaluatie moment is in de zesde week van de opname. Tijdens de zes wekelijkse evaluatie wordt gekeken of de opname passend is en hoe zowel jij als begeleiding de eerste periode van jouw verblijf hebben ervaren. Wanneer jijzelf en begeleiding van de Schakel een opname passend vinden zal gekeken worden naar hoe de komende periode vormgegeven kan worden en aan welke doelen jij wilt werken.

Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een gezonde leefomgeving, dat wil zeggen dat er samen gekeken wordt naar jouw leefstijl. Tijdens jouw verblijf staan we stil bij de volgende onderwerpen; slaap, voeding, beweging en ontspanning. Deze verschillende onderwerpen worden aangeboden in blokken waar je (indien noodzakelijk verplicht – in opdracht van zaakwaarnemer of regiebehandelaar) aan kan deelnemen. Buiten de blokken die worden verzorgd door onze activiteitenbegeleider is er geen dagelijks dagprogramma waarbij er bijvoorbeeld gezamenlijk ontbeten wordt. Je bent vrij om dit zelf in te vullen, indien noodzakelijk met behulp van je zaakwaarnemer. Ook dien je zelf boodschappen te doen en te koken. De begeleiding kan hierbij ondersteunen als dit nodig is. Hiervoor krijg je wekelijks een bepaald bedrag vanuit de GGzE.

Dagbesteding is een voorwaarde voor een verblijf bij de Schakel. Met dagbesteding bedoelen wij een zinvolle dag invulling, hierbij kun je denken aan een opleiding, werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding op of buiten het terrein van de GGzE. Het zou fijn zijn als je al een structurele dagbesteding hebt voordat je wordt opgenomen bij de Schakel. Als je het zelf moeilijk vindt om een passende dag invulling te vinden dan kan jouw zaakwaarnemer of een trajectbegeleider je hierbij helpen. De trajectbegeleider is ook werkzaam binnen de GGzE en heeft zicht op verschillende mogelijkheden en werkplekken om jou snel aan een passende en zinvolle dagbesteding te helpen.

Belangrijk om te weten is dat het terrein van de GGzE (en dus ook de Schakel) vanaf 1 juli 2022 een rookvrij terrein is. Dat houdt in dat je vanaf 1 juli niet meer mag roken op het terrein van de GGzE. Ook op afdelingen en eigen kamer geldt een rookverbod. Mocht je toch willen roken dan kan dit buiten het terrein van de GGzE. Daarbij is het gebruik van overige middelen zoals alcohol en/of drugs niet toegestaan.