Werkwijze van de Schakel

  • 10 okt
  • 227
De Schakel

Wij vinden het belangrijk dat jij als jongere zoveel mogelijk regie hebt over jouw eigen leven. Begeleiding van de Schakel kan jouw uitdagen en motiveren om dingen die je moeilijk vindt aan te gaan op een manier die voor jou goed voelt. Er zal samen met jou gekeken worden naar hoe je dit aan kunt pakken.

Wij werken met het Willem Klein Schaars (WKS) model. Het WKS-model helpt ons bij de zoektocht naar jouw eigen regie. Dit houdt in dat we samen met jouw duidelijke doelen stellen zodat jij weet waar je aan toe bent en dat er sprake is van een goede samenwerkingsrelatie. Hiermee bedoelen we het nakomen van afspraken, openheid geven over jouw leefwereld en persoonlijke doelen zodat wij jou op een goede manier kunnen begeleiden en ondersteunen.

Hieronder een korte toelichting om onze werkwijze duidelijk te maken;

Zaakwaarnemer
Je zaakwaarnemer krijg je toegewezen aan het begin van jouw opname en is het eerste aanspreekpunt in jouw behandeling. Samen met je zaakwaarnemer zet je een begeleidingstraject uit. Je spreekt gezamenlijke doelen af waar jij aan gaat werken en welke ondersteuning je hierbij nodig hebt. Je zaakwaarnemer spreekt zijn/haar mening uit en kan jou opdrachten geven om over na te denken.

Procesbegeleider
Dat nadenken hoef je niet alleen te doen, je mag zelf je voorkeur uitspreken voor een procesbegeleider. Dit kan iemand zijn waar je een klik mee hebt of goed mee kunt praten zodat het makkelijker is om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Je procesbegeleider luistert naar jou, heeft geen mening en bespreekt zaken niet met de rest van de begeleiding (tenzij er sprake is van gevaar of de veiligheid van zowel jezelf als van iemand anders in het geding is).

Ondersteuners
De rest van het team zijn ondersteuners, zij ondersteunen jou in dagelijkse dingen en bij de afspraken die je met je zaakwaarnemer hebt gemaakt. Je kunt bij de ondersteuners terecht voor verschillende hulpvragen, maar voor het maken van afspraken wordt je doorverwezen naar je zaakwaarnemer.

Regiebehandelaar
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor jouw traject bij de Schakel. Samen met je zaakwaarnemer en regiebehandelaar bedenk en bespreek je jouw doelen. Ook kan een regiebehandelaar jouw zaakwaarnemer opdrachten geven, samen met je zaakwaarnemer kun je kijken hoe je deze opdracht uit kunt voeren.

Ons doel is om te kijken naar jouw kwaliteiten en wij laten jou zoveel mogelijk zelf doen. Wij zullen dingen die jij zelf kunt doen niet zomaar van jou overnemen. Als iets niet lukt ondersteunen wij je en geven je keuzes om het aangaan of oplossen van bepaalde situaties makkelijker te maken.