Ask me First!: Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie

  • jan 2022
  • 257
Forensische GGz

Het door KFZ-jeugd gefinancierde onderzoeksproject ‘Ask me First! Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie: de Transition Inventory’ is gestart. In dit project gaan we aan slag met de vertaling en evaluatie van een vragenlijst waarbij jongeren zelf kunnen aangeven welke moeilijkheden zij verwachten bij deelname aan de maatschappij.

Risico-inschatting

Het inschatten van risico’s binnen de forensische jeugdpsychiatrie is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. In de meeste gevallen maken professionals deze inschatting. Jongeren worden tot op heden nog nauwelijks actief betrokken bij het maken van een risico-inschatting. Dat is een gemiste kans want door jongeren te betrekken, kunnen we risico’s nog nauwkeuriger inschatten en krijgen jongeren een actievere rol in hun behandeling. Daarom gaan we in het Ask me first-project aan de slag met de vertaling en evaluatie van een vragenlijst die jongeren actief betrekt bij risicotaxatie: de Transition Inventory.

Drie deelprojecten

We gaan met de Transition Inventory in drie deelprojecten aan de slag . Met een state-of-the-art methode wordt de Transition Inventory in Deelproject 1 vertaald en bruikbaar gemaakt voor in het Nederlands. In deelproject 2 zoeken we uit hoe de Transition Inventory het beste geïmplementeerd kan worden in de behandeling van jongeren. Of de betrokkenheid van jongeren en de werkalliantie tussen jongeren en hun behandelaren verbeteren door gebruik te maken van de Transition Inventory wordt in Deelproject 3 onderzocht.

Wie zijn betrokken?

Het project wordt gefinancierd door KFZ-jeugd en uitgevoerd binnen JJI Lelystad en GGzE, eenheid Kind en Jeugd. Vanuit de eenheid Kind en Jeugd doen De Catamaran, kliniek voor forensische Jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie en De Catamaran, polikliniek voor forensische jeugdpsychiatrie mee. Het project is gestart in april 2021 en loopt tot april 2023. Vanuit de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg zijn prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (projectleider), dr. David Buitenweg en drs. Ashley Parren betrokken. Als projectadviseurs leveren drs. Ingrid van den Bogerd (GGzE), prof. dr. Arno van Dam (GGZ WNB/Tilburg University), dr. Maaike Kempes (NIFP), dr. Marleen Nagtegaal (WODC), dr. Karin Nijhof (Pluryn/Radboud Universiteit), prof. dr. Ron Scholte (Praktikon/Radboud Universiteit/Tilburg University) en prof. dr. Stijn Vandevelde (Universiteit Gent) een bijdrage.