Project Life

  • nov 2021
  • 299
Forensische GGz

Het onderzoek ‘Project Life, evaluatie van een herstelondersteunende training voor jongeren’ is gestart! In dit project evalueren we de training en passen we de materialen waar nodig aan zodat de training helemaal aansluit bij de wensen van jongeren in de forensische jeugdzorg.

Project Life, wat is dat?

In Project Life staan de thema’s hoop, persoonlijke ontwikkeling, het nemen van eigen regie en het inzetten van eigen oplossingen centraal. Jongeren leren hun eigen verhaal te vertellen, onderzoeken wat zij belangrijk vinden in het leven en gaan aan de slag met hun toekomstdromen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Tijdens deze bijeenkomsten werken de jongeren in hun persoonlijke werkboek onder begeleiding van ervaringsdeskundigen trainers. In dit werkboek staan foto’s, tekeningen, to-do lijstjes en tips.

Wat houdt het onderzoek in?

Project Life is een training die al langer beschikbaar is voor jongeren in de ambulante hulpverlening binnen GGzE. Jongeren die de training eerder hebben gevolgd zijn erg enthousiast en voelen zich gesteund door de groep. Om de training breder beschikbaar te maken binnen de zorg willen we de interventie evalueren en actualiseren binnen de forensische jeugdzorg. Hiervoor hebben we de ideeën en meningen van deelnemende jongeren hard nodig. In het onderzoek worden reeds bestaande materialen geëvalueerd en waar nodig aangepast op de wensen van de deelnemende jongeren. Verder onderzoeken we de doeltreffendheid van de training door veranderingen in empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen van deelnemende jongeren in kaart te brengen.

Om het project mogelijk te maken is er een nauwe samenwerking met Horizon en Markieza. Het project wordt gefinancierd door KFZ-Jeugd.