Trajecten en profielen

  • nov 2021
  • 245
Forensische GGz

Gedragsproblemen en daarmee samenhangende delinquentie bij jeugdigen zijn een ernstig maatschappelijk probleem. Er is al veel onderzoek gedaan naar gedragsproblemen bij jeugdigen dat tot theoretische modellen heeft geleid over het ontstaan en voortbestaan ervan. Er is echter minder onderzoek bekend waarin niet alleen risicoprofielen worden betrokken, maar waarin ook wordt gekeken naar gedragsproblemen tijdens behandeling en na vertrek uit de instelling.

Het promotieproject ‘Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek’ heeft drie doelen, namelijk (a) meer zicht krijgen op de kenmerken van de cliëntenpopulatie van De Catamaran, (b) meer inzicht krijgen in de factoren die de kwaliteit van leven van jongvolwassenen na opname kunnen voorspellen, en (c) inzicht krijgen in behandelsucces in termen van recidivecijfers van oud-cliënten van De Catamaran en in factoren die crimineel gedrag na opname kunnen voorspellen.

We hopen met dit onderzoek meer te weten te komen over welke cliënten na opname een tevreden leven leiden zonder nieuwe delicten te plegen en waar dit mee samenhangt. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door GGz Eindhoven en De Kempen.