QoL-ME

  • nov 2021
  • 300
Forensische GGz

Ieder mens streeft naar een goede kwaliteit van leven. Soms maken omstandigheden dit erg lastig. Om mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun streven naar een goede kwaliteit van leven, is het belangrijk dat we kwaliteit van leven op een goede manier kunnen meten.

Er bestaan al veel meetinstrumenten die kunnen worden gebruikt voor het meten van kwaliteit van leven. Deze instrumenten zijn echter niet voor iedereen even geschikt. Veel instrumenten zijn niet gepersonaliseerd (genoeg), terwijl kwaliteit van leven juist een persoonlijk begrip is dat betekenis krijgt door individuele voorkeuren en waarden. Meetinstrumenten zijn daarnaast vaak gebaseerd op ingewikkelde taal, terwijl sommige mensen beter op andere manieren communiceren.

Hoe kunnen we kwaliteit van leven op een gepersonaliseerde manier meten en ingewikkelde taal vermijden? Met de QoL-ME! De QoL-ME is een innovatief, digitaal, gepersonaliseerd, en visueel meetinstrument voor de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische problemen. Specifiek richt de QoL-ME zich op mensen die worden behandeld in de forensische psychiatrie, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, en dak- of thuislozen.

Hoe zorgt de QoL-ME voor verbetering? Gebruikers van de QoL-ME kiezen zelf over welke domeinen van kwaliteit van leven zij vragen willen beantwoorden. Voorbeelden van deze domeinen zijn ‘sociale relaties’, en ‘financiën’. In de QoL-ME gebruiken we waar mogelijk beelden in plaats van woorden. Zo wordt het gemakkelijker om de QoL-ME te gebruiken.

Aanpak

In de eerste twee stappen van het onderzoek hebben we bepaald welke domeinen van kwaliteit van leven in de QoL-ME terug komen. In de derde stap is de QoL-ME in nauwe samenwerking met cliënten ontwikkeld. Nu zijn we bezig met de voorbereidingen op de vierde stap, waarin we onderzoeken of we met de QoL-ME wel echt meten wat we willen meten. We zijn daarnaast benieuwd of we met de QoL-ME ook veranderingen in de kwaliteit van leven van cliënten in kaart kunnen brengen.

Consortium

Het onderzoek loopt tot juli 2019 en wordt uitgevoerd vanuit Tranzo, Tilburg University. Om het project mogelijk te maken heeft een zestal maatschappelijke instellingen zich verenigd in een consortium:

  1. GGzE
  2. Centrum Verslavings Onderzoek
  3. Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving
  4. De Nieuwe Kans
  5. De Waag Forensische Zorgspecialisten
  6. De Regenbooggroep.

Het onderzoek is onderdeel van het NWO programma ‘Kwaliteit van leven en gezondheid’.