INKT I Need To Know

  • nov 2021
  • 307
Forensische GGz

Van mei 2017 tot november 2019 voeren wij binnen de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en Tranzo Tilburg University Academische Werkplaats Jeugd het project “I Need To Know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaat” uit. Het project maakt onderdeel uit van het ZonMw programma Effectief werken in de jeugdsector.

Doelstelling

Als onderdeel van de behandeling binnen jeugd-ggz vullen jongeren, de behandelaar, ouders en/of leerkracht vragenlijsten in om te kijken hoe het in de behandeling gaat. Een veel gehoorde klacht is dat jongeren de uitkomsten van de vragenlijsten vaak niet of onvoldoende terugzien. Dat is jammer, want informatie uit deze vragenlijsten kan jongeren juist helpen bij hun behandeling.

Daarom wordt in dit project samen met jongeren en ontwerpers de interactieve tool INKT (vrij naar “I Need To Know”) ontwikkeld waarmee een jongere op een eenvoudige manier de resultaten van de vragenlijsten kan bekijken. De tool wordt ontwikkeld voor, door en met jongeren van 12 tot 18 jaar. De tool wordt vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd.

Plan van aanpak

In het eerste jaar wordt in co-creatie met jongeren, ontwerpers en onderzoekers de interactieve tool INKT ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de inbedding van INKT in de digitale infrastructuur van GGz Eindhoven. Als de tool klaar is, wordt deze getest bij een aantal cliënten van GGz Eindhoven. Met behulp van de ForCA Quickscan worden de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van INKT onderzocht.

Op basis van deze informatie wordt een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast wordt de doeltreffendheid van INKT geëvalueerd, waarbij de controle- en experimentele conditie worden vergeleken in de mate waarin het gedrag tijdens de behandeling verandert en in de mate van tevredenheid met de behandeling. De controle- en experimentele conditie verschillen in wel/geen toegang tot INKT. De laatste periode wordt gebruikt om de doeltreffendheid van INKT te analyseren en een publicatie op te stellen.

Waar staan we nu?

We zijn nog in de beginfase van het onderzoek. De eerste jongeren hebben zich inmiddels aangemeld voor het jongerenpanel en willen graag meedenken over de ontwikkeling van de interactieve tool. De komende maanden zullen we met het jongerenpanel en de ontwerper bijeenkomen om op een interactieve manier inhoud en vorm te geven aan INKT. Tegelijkertijd wordt nagedacht over hoe INKT ingebed kan worden in de digitale infrastructuur van GGz Eindhoven.

Laatste nieuws INKT