Uitleg werkwijze

  • okt 2021
  • 559
FACT Jeugd

Het FACT-jeugdteam komt in beeld als andere hulp jou niet genoeg heeft opgeleverd of geholpen. Het team bestaat uit behandelaren met elk hun eigen uitgangspunt of specialisme. Bijvoorbeeld casemanagers, psychiater en ervaringsdeskundigen.

Onder het kopje ‘Wie doet wat’ wordt per behandelaar uitgelegd wat zij doen binnen ons team.


We bespreken met jou welke hulp jij nodig hebt. We pakken niet alleen jouw problemen aan, maar kijken ook naar de 'gewone' dingen. Een fijne plek om te wonen bijvoorbeeld. Je dagen vullen met dingen die voor jou belangrijk zijn. We bespreken ook met jou op welke manier jij hulp wilt krijgen. Kom je naar ons toe, of wil je liever dat we bij jou thuis of op school komen? Het is allemaal bespreekbaar.

We willen zoveel mogelijk samenwerken met familie, naast-betrokkenen, andere belangrijke personen in je leven of als dat nodig is met andere hulpverleningsinstanties in de wijk of bijvoorbeeld school. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. Zo krijg je de beste ondersteuning op alle gebieden waar je hulp bij nodig hebt.

Alle afspraken rond je behandeling leggen we vast in een zorgplan. Er is geen vaste periode van de begeleiding en behandeling. Hoe lang je behandeling duurt hangt af van wat je nodig hebt. Na afloop van je behandeling maken we afspraken in een plan over wat te doen als het toch eens minder goed gaat.