Wie doet wat?

  • mrt 2022
  • 616
FACT Jeugd

Het team bestaat uit verschillende disciplines. Dit betekent dat in ons team mensen werken met allemaal hun eigen functie of specialiteit. Om je hier een beter beeld van te geven, volgt er een korte uitleg;

Psychiater;

De psychiater werkt samen met de casemanagers en het doel is dat jij jou leven weer kunt oppakken zoals jij dat zelf graag willen. De taak van de psychiater is om samen met jou te kijken of er behalve begeleiding nog iets anders nodig is, zoals bijvoorbeeld medicijnen , opname of andere zaken om de toestand waarin je verblijft weer te verbeteren.

Verpleegkundig specialist;

De verpleegkundig specialist is ook als regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor de regie van het behandeltraject. Daardoor is hij vaak de verbinder tussen de verschillende disciplines in het Fact team. Verder neemt hij verschillende medische taken over van de psychiater. Je moet daarbij denken aan medicatiecontrole en het uitschrijven van recepten. De verpleegkundig specialist begeleidt ook jongeren in hun behandeltraject.

Systeemtherapeut;

Een systeemtherapeut kijkt mee in het gezin waar je vandaan komt. Hoe gaan jullie met elkaar om? Wat zijn de patronen die zijn opgebouwd? Welke patronen zijn fijn en goed, en welke patronen zorgen voor bijvoorbeeld spanning en/of ruzie. Een patroon ontstaat door steeds hetzelfde te doen. Het gevoel dat iedereen kan hebben” daar gaan we weer”. Dan kan een systeemtherapeut heel helpend zijn door samen te werken aan een nieuw en fijner patroon. Dit gebeurt door te leren samen in gesprek te gaan, en samen te oefenen met nieuwe en ander gedrag.

Casemanager / Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV);

De casemanager/SPV is over het algemeen je eerste aanspreekpunt en heeft vaak een coördinerende rol. Met hem of haar zal je over het algemeen het meeste contact hebben. Samen ga je onderzoeken welke dingen je op dit moment moeilijk vindt en waar je graag mee aan de slag zou willen gaan en hoe je dit zou willen doen. Hij of zij zal jou hierin begeleiden. De begeleiding kan op zichzelf staan, maar zal vaak deel uitmaken van behandeling en begeleiding samen met een van de andere disciplines zoals bijvoorbeeld de psychiater, psychologe, ervaringsdeskundige of trajectbegeleider.

Ervaringsdeskundige;

De ervaringsdeskundige binnen het FACT vindt het belangrijk om naast je te gaan staan en zo samen te kijken wat passend is voor jouw herstel. Hierbij staat je eigen regie hoog in het vaandel. Het is namelijk belangrijk om te leren vertrouwen dat je keuzes kan en mag maken en dat je daardoor ook meer vertrouwen in jezelf krijgt. Samen ga je op zoek naar de dingen die voor jou het leven de moeite waard maken. Iedereen heeft namelijk een talent en door dit te ontwikkelen en weer dingen te doen waar je energie van krijgt, krijg je langzaam ook meer energie om je herstelproces aan te gaan. De ervaringsdeskundige neemt ook haar eigen ervaringskennis en collectieve ervaringskennis mee om zo te laten zien en voelen dat het mogelijk is om aan je herstel te werken.

Trajectbegeleider;

Onze trajectbegeleider komt in beeld wanneer je vragen hebt over school, werk of dagbesteding. Wil je graag een stap zetten, maar weet je niet zo goed hoe? Dan kan zij dat met je oppakken. Je start dan met een kennismaking en onderzoekt samen wat je wensen, behoeften en interesses zijn. Daarna maak je samen een plan en wordt duidelijk wat je wilt bereiken. Gedurende het traject kan de trajectbegeleider je ondersteunen en coachen als je daar behoefte aan hebt.