Consultatie en teamcoaching

  • feb 2021
  • 1234
Kliniek Intensieve Behandeling

Als KIB hebben we de expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te doorbreken. De cliënt kan worden aangemeld bij de KIB, middels een digitaal aanmeldformulier, waarna de indicatieprocedure in gang wordt gezet.

Consultatie kan plaats vinden op locatie van verwijzend behandelteam, locatie KIB in Eindhoven of door middel van beeldbellen.

In eerste instantie wordt er een beroep gedaan op de consultfunctie van de KIB om advies in te winnen. Indien er sprake is van een dusdanig geëscaleerde situatie dat een consultatie onvoldoende uitkomst biedt, wordt meestal besloten tot klinische overname van de zorg.

KIB behandeling kan kort- en langdurend zijn, maar is altijd tijdelijk. Ook crisisinterventies, ter ontlasting van het verwijzende behandelteam, kortdurende observatie en diagnostisch onderzoek ter verkrijging van een second opinion behoren tot de functies van de KIB.

In een aantal gevallen blijkt ambulante consultatie en coaching voldoende om de behandelrelatie te herstellen en is klinische overname niet nodig. De aard en intensiteit van ambulante coaching kan variëren van een éénmalig consult tot enkele (team) coachingsgesprekken.