Evelyn Keasberry

  • sep 2023
  • Priscilla Oomen
  • 275
Priscilla Oomen
Medisch Psychiatrisch

Promovenda

Na mijn studie Cognitieve en Klinische Neurowetenschappen aan de Universiteit van Maastricht ben ik begonnen als promovenda binnen de medisch-psychiatrische onderzoeksgroep van GGzE. Bij GGzE doe ik onderzoek naar de effectiviteit van EMDR en Imaginaire Rescripting voor patiënten met PTSS en patiënten met depressie die intrusieve beelden ervaren. Ook kijken we naar transdiagnostische werkingsmechanismen die de effectiviteit van deze behandelingen kunnen verklaren, om zo uiteindelijk effectievere en meer gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden.