Systeemtherapie

  • mrt 2022
  • Ralf van Vlokhoven
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 138
Kind en Jeugd: team 16-23
De problemen die je ervaart, houden niet altijd alleen verband met jou als persoon maar hebben vaak ook te maken met de situatie waarin je leeft of de relaties die je hebt met anderen. Soms kunnen de onderlinge relaties heel moeizaam verlopen, ervaar je veel onbegrip of zijn er vaak spanningen. Systeemtherapie is een therapie die gericht is op de relatie tussen jou en je gezinsleden maar kan ook gericht zijn op de relatie met andere voor jou belangrijke mensen. Het doel is de onderlinge relaties te versterken en samen te zoeken naar oplossingen.