Individuele behandeling

  • mrt 2022
  • Ralf van Vlokhoven
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 155
Kind en Jeugd: team 16-23

Tijdens individuele behandeling heb je bij ons regelmatig gesprekken met je behandelaar waarin je praat over de klachten die je hebt en de problemen die je ervaart. Samen onderzoeken we waar deze vandaan komen. We praten over de problemen en oefenen om anders te denken of te doen. In je behandeling is er ruimte om je omgeving te betrekken. Daarvoor vragen we jou natuurlijk altijd eerst om toestemming. Groepsbehandelingen of online hulp kunnen we combineren met individuele therapie op locatie. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling, hiervoor wordt dan een psychiater of verpleegkundig specialist betrokken.

Voorbeelden van individuele therapie:

  • Psycho-educatie - weten wat een diagnose inhoudt, wat de bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn, wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie helpt en leert jou, maar ook je omgeving, om te gaan met het probleem. Hierdoor kun je je eigen gedrag/gedachten/gevoel meer plaatsen. Dit zorgt er voor dat je er minder van schrikt en/of jezelf beter begrijpt. Pas als je je bewust bent van wat er gebeurt bij je, dan kun je op zoek gaan naar een manier om er beter mee om te gaan.
  • Cognitieve (gedrags)therapie (CGT) - We werken samen aan het veranderen van (negatieve) gedachtes en gevoelens. Zo leer je bijvoorbeeld met je angst om te gaan. Ben je vaak somber? Dan onderzoeken we welke gedachten zorgen voor die somberheid en oefenen we anders met die (soms hardnekkige) gedachten om te gaan waardoor ze in sterkte af zullen nemen.
  • EMDR - Een ander voorbeeld van individuele therapie is EMDR dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een methode om herinneringen aan traumatische ervaringen te verwerken. Wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een heftige gebeurtenis zoals veel pesten of geweld, is er de mogelijkheid om EMDR in te zetten.
  • Schematherapie - Door het meemaken en het zien van gebeurtenissen bouwen mensen ervaringen op. Die ervaringen vormen schema’s: patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze zijn vaak in de vroege kindertijd gevormd. Een schema is als het ware de bril waarmee mensen naar zichzelf en de wereld om zich heen kijken. Door negatieve ervaringen kunnen niet-helpende schema’s ontstaan en negatieve patronen zich steeds weer herhalen. Niet-helpende schema’s zijn hardnekkig en lopen als een rode draad door iemands leven. En hoewel ze vaak niet kloppen, voelen ze wel vertrouwd. Door middel van schematherapie brengen we samen in kaart wat de oorzaak is van jouw schema’s en het leren we je om er anders mee om te gaan. Zodat negatieve schema’s minder invloed op je leven hebben en er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en een betere zelfontwikkeling.