Ondersteuning

  • feb 2022
  • Reginald Snijder
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 653
EFEd

Bent u op zoek naar degelijke ondersteuning of begeleiding in uw eigen organisatie?

Deze begeleiding kunnen wij bieden door (fysieke) personele inzet vanuit het expertisecentrum in te zetten bij uw organisatie. De medewerker vanuit het expertisecentrum zal de nodige ondersteuning bieden door een ervaringsdeskundige (in opleiding) te begeleiden en coachen. Onze medewerker is betrokken bij zowel de voorbereidingen als de begeleiding zelf: te beginnen met de screening van de leerwerkplek, inclusief invoering leerwerkprofiel en inwerkprogramma. Naast de begeleiding van de ervaringsdeskundige (in opleiding), is onze medewerker ook betrokken bij het opstellen van het begeleidingsplan, er vindt wekelijks contact plaats met de organisatie op zowel uitvoerings-, management en directieniveau.

Naast de begeleiding en coaching trajecten bieden we verschillende trainingen voor cliënten middels het “train-de-trainer-principe” en voor ervaringsdeskundigen.

Heeft u vragen of interesse in ondersteuning vanuit het EFEd? Neem contact op via info@efed.nl