Links over ervaringsdeskundigheid

  • feb 2022
  • Reginald Snijder
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 773
EFEd

EFP – Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft in 2019 samen met 29 ervaringsdeskundigen een platform opgericht. Dit heeft een aantal resultaten opgeleverd, zoals een film en een webinar. Voor meer informatie over dit platform en de resultaten klik hier.

KFZ-product: Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie

In 2017 is het KFZ-product ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie’ opgeleverd. Er is literatuuronderzoek gedaan naar de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de (forensische) GGZ. Dit heeft geleid tot een handreiking ervaringsdeskundigheid met daarin do’s en dont’s met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigen in de organisatie. Voor meer informatie over eindrapport en de handreiking ervaringsdeskundigheid in de forensische ggz klik hier. Voor een kort overzicht van dit KFZ-product klik hier.

Stichting Out of the Box TV – film over de inzet van ervaringsdeskundigen in de forensische psychiatrie

Out of the Box TV is een stichting die als doel heeft om stigmatisering van met mensen met psychische stoornissen tegen te gaan. Dit online platform deelt juist daarom verhalen van mensen met psychische stoornissen. Het team van Stichting Out of the Box TV bestaat uit ervaringsdeskundigen. Dit team maakt vanuit talent, enthousiasme en veel begrip content die mensen echt weet te raken. Zij maakten ook een informatiefilm over ervaringsdeskundigen (klik hier).

Margriet Lenkens (IVO) – Empathie, hoop of menselijkheid: de waarde van de ervaringsdeskundige

Onderzoeker Margriet Lenkens deelt in op het Festival Forensische Zorg haar onderzoeksresultaten. Zij interviewde ervaringsdeskundigen over hun rol in de ondersteuning van jongeren met crimineel gedrag. In deze podcast gaat Lenkens in gesprek met een cliënt en een ervaringsdeskundige over wat de resultaten van haar onderzoek betekenen ni de praktijk. Voor het beluisteren van de podcast klik hier.

De Nederlandse ggz - Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap

In 2009 is het visiedocument ‘Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap’ verschenen. Het doel is om herstel en herstelondersteunende zorg een prominente rol te laten spelen in het proces van de cliënt en daarmee te breken met eenzijdige redeneren vanuit ziektebeelden bij mensen met psychische problemen. Dit document is te gebruiken als goede bron om het belang van herstel te kunnen beargumenteren. Voor meer informatie klik hier.

Trimbos instituut – HEE (Herstel, Empowerment, ervaringsdeskundigheid)

Het HEE-programma is in 2002 opgezet door Wilma Boevink vanuit het Trimbos Instituut en De Stichting Rehabilitatie. Er zijn in samenwerking met ervaringsdeskundigen meerdere producten opgeleverd op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. Te denken valt aan de NEL (Nederlandse Empowerment Lijst), het proefschrift van Boevink en zelfhulp-en herstelprogramma’s. Voor meer informatie over HEE klik hier.