Veelgestelde vragen over forensische ervaringsdeskundigheid

 • feb 2022
 • Reginald Snijder
 • ·
 • Aangepast mrt 2022
 • 904
EFEd

Vind hier antwoorden op de meest gestelde vragen:

1. Op welke momenten kun je ervaringsdeskundigheid inzetten?
2. Waarom ervaringsdeskundigheid?
3. Wat is het expertisegebied van een ervaringsdeskundige?
4. Wat heeft EFEd te bieden?
5. Zijn er kosten aan verbonden?
6. Bij welke organisatie hoort het EFEd?

Heeft u een andere vraag? Laat het ons weten en mail het aan info@efed.nl

__________________________________________________________________________________________

1. Op welke momenten kun je ervaringsdeskundigheid inzetten?

Vanuit ervaringsdeskundige expertise onderscheiden we verschillende momenten waarop preventie, forensische zorg en re- integratie kan plaatsvinden:

 • Voordat er iets aan de hand is
 • Wanneer kwetsbaarheden/ problemen de overhand krijgen
 • Bij verhoogd risico
 • Als een delict al heeft plaats gevonden
 • Tijdens forensische zorg
 • In de nazorg/ re- integratie

Al deze kennis - vaardigheden - deskundigheid dient met recht ondergebracht en verspreid te worden in een expertisecentrum forensische ervaringsdeskundigheid.

2. Waarom ervaringsdeskundigheid?

Forensische en TBS behandeling is al héél lang gevormd rond het denken over veiligheid, het verminderen van risico's en het verminderen van recidive. Dde tijden veranderen geleidelijk, met een opkomende steun voor een herstelgerichte aanpak. Vanaf 2005 ligt ook binnen de forensische en TBS zorg de focus steeds meer op de cliënt en zijn of haar naasten. Zo beïnvloeden we in toenemende mate de focus van de behandeling of het verblijf. Dit wordt door veel cliënten ook tot uitdrukking gebracht. Er is steeds meer plek voor cliëntforums, in meer en mindere mate toegang tot het internet, meer gerichte informatie, cliëntenraden, e- health tools, werken met ervaringsdeskundigen. Maar ook voor vrijwilligers, en in het algemeen is er steeds wat meer ruimte voor participatie en gezamenlijke besluitvorming. Behandeling en therapie binnen de forensische zorg is ook meer en meer gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling, behandelen in veiligheid.


3. Wat is het expertisegebied van een ervaringsdeskundige?
Forensische ervaringsdeskundige expertise bestaat uit de eigen en collectieve kennis, vaardigheden en zorgvuldig en deskundig zelfonderzoek van een persoon (de expert). De expertise als forensisch ervaringsdeskundige wordt afgebakend als:

1) Kennis van eigen gedrag en handelen in relatie tot psychiatrische problemen, criminaliteit en overlast.

2) Kennis van hoe forensische zorg, justitie, dienstverleners, hulpverleners en steunsystemen werken.

3) Kennis van maatschappelijke reacties op psychiatrisch, crimineel of overlast gevend gedrag

4) Kennis van hoe je mensen met gelijksoortige ervaringen of in gelijksoortige situaties kunt ondersteunen in hun het eigen proces.

5) kennis van de taal van mensen en de forensische context waarin zij verblijven.

Ook kan een ervaringsdeskundige met expertise op het gebied van preventie veel positieve invloed uitoefenen. Hij/zij is immers opgeklommen vanuit een achterstandssituatie en herkent de problemen als geen ander. Op basis van zijn ervaringsdeskundigheid weet hij welke denkprocessen en ontwrichtingen vooraf kunnen gaan aan crimineel gedrag. In de forensische context is er meestal een combinatie van een strafbaar feit met psychische problemen, LvB en/of verslaving.


4. Wat heeft EFEd te bieden?
Het expertisecentrum is een centrale plek waar alle ervaringen en kennis over forensische ervaringsdeskundigheid gebundeld, gedeeld en verder ontwikkeld wordt. Het expertisecentrum is de plek waar ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals uit de forensische zorg en ketenpartners samen werken en kennis uitwisselen.

Onze visie wordt waargemaakt door middel van verschillende producten die binnen het expertisecentrum aangeboden worden. Het doel van het expertisecentrum forensische ervaringsdeskundigheid is om het bestaande aanbod aan wetenschappelijke – en ervaringskennis te delen met het forensische veld, om zo de kwaliteit van leven en zorg voor cliënten te verbeteren. Daarom zullen veel producten “waarde voor waarde” aangeboden worden. Dit betekent dat het expertisecentrum voorhanden informatie levert aan een belanghebbende en de belanghebbende doet dit eveneens. Zo kunnen we samen het vakgebied van de forensische ervaringsdeskundigen verrijken.


5. Zijn er kosten aan verbonden?
Diensten vanuit het expertisecentrum worden waarde voor waarde of op basis van een offertetraject aangeboden. Met waarde voor waarde voorziet het expertisecentrum in een laagdrempelige kennisuitwisseling en daarmee het vakgebied ervaringsdeskundigheid zal verrijken. Anderzijds worden er ook producten aangebonden die opbrengsten voor het expertisecentrum zullen genereren. Denk daarbij aan het ondersteunen van implementatietrajecten ervaringsdeskundigheid bij forensische zorgaanbieders.


6. Bij welke organisatie hoort het EFEd?
Het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid is onderdeel van de divisie Forensische en Intensieve behandeling van GGzE, beter bekend als De Woenselse Poort.