Welkom bij het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid

  • feb 2022
  • Reginald Snijder
  • ·
  • Aangepast 18 okt
  • 1079
EFEd
  • Alle leden mogen wijzigen

Welkom is voor het Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid (EFEd) meer dan alleen maar een woord dat je uitspreekt. Welkom is de manier waarop je als organisatie ontvangen wordt. EFEd heet daarom elke bezoeker van harte welkom en dat je bezoek aan ons gewenst is. Met andere woorden: je wordt graag gezien en er wordt naar je vraag of vragen uitgekeken.

Forensische zorgaanbieders werken steeds vaker met ervaringsdeskundigen, een nog vrij nieuwe vakgroep die zich aan het ontwikkelen is. Dat maakt soms ook dat werken met ervaringsdeskundigheid voor de ene organisatie wat bekender terrein is dan voor de ander.

Wat heeft EFEd je als organisatie te bieden?

Het EFEd is een centrale plek waar alle ervaringen en kennis over forensische ervaringsdeskundigheid gebundeld, gedeeld en verder ontwikkeld wordt. Het expertisecentrum is de plek waar ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals uit de forensische zorg en ketenpartners samenwerken en kennis uitwisselen.

Onze visie wordt waargemaakt door middel van kennisdeling en verschillende producten die binnen het expertisecentrum aangeboden worden. Vanaf 2005 ligt ook binnen de forensische en tbs zorg de focus steeds meer op de persoonlijke groei en ontwikkeling van de cliënt en zijn of haar naasten. Het doel van het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid is om het bestaande aanbod aan wetenschappelijke – en ervaringskennis te delen met het forensische veld, om zo de kwaliteit van leven en zorg voor cliënten te verbeteren. Maar ook om zoveel mogelijk kennis en informatie te verzamelen. Daarom zullen veel producten “waarde voor waarde” aangeboden worden. Dit betekent dat het expertisecentrum voorhanden informatie levert aan een belanghebbende en de belanghebbende doet dit eveneens, een blijk van wederkerigheid. Zo kunnen we samen het vakgebied van de forensische ervaringsdeskundigen verstevigen, verder onderbouwen en verrijken. Het EFEd kan putten uit de kennis van jarenlange praktijkervaring.