Emma Visser

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 650
Pricilla Molle
Medisch Psychiatrisch

Promovenda

Als promovenda van de TU Eindhoven ben ik betrokken bij het LichtCafé van GGZE waar ik meewerk aan een onderzoek naar het optimaliseren van lichttherapie voor patiënten met depressie. Wij willen onder andere kijken of we de therapie breder inzetbaar kunnen maken en beter kunnen afstemmen op persoonlijke dag- en nachtritmen van de patiënt. Het uiteindelijke doel is om duidelijke richtlijnen op te stellen voor het gebruik van lichttherapie die gebruikt kunnen worden in de kliniek.

In 2021 ben ik afgestudeerd als neurowetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in het opzetten van klinische studies binnen de psychiatrie en heb ik onderzoek gedaan naar niet-invasieve behandelingen die als alternatief voor medicatie gebruikt kunnen worden. Met dit promotietraject zet ik daarin een volgende stap.