Hella Janssen

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 706
Pricilla Molle
Medisch Psychiatrisch

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog

Als promovenda ben ik werkzaam bij de Medisch-Psychiatrische onderzoeksgroep en het TOPGGz centrum VIBE. Mijn promotieonderzoek gaat over de rol van imagery bij psychose. We gaan met behulp van vragenlijsten de relatie tussen imagery en auditieve hallucinaties onderzoeken. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van imagery behandeltechnieken op beelden die geassocieerd zijn met de auditieve hallucinaties bij patiënten met een psychose.

In maart 2018 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na mijn studie psychologie heb ik een jaar als onderzoeksassistent gewerkt op de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Hierna ben ik als psycholoog bij het centrum VIBE van de GGzE gaan werken waar ik de mogelijkheid heb gekregen om klinisch werk met wetenschappelijk onderzoek te combineren. In september 2020 heeft zich dit voorgezet in een promotietraject in combinatie met de opleiding tot GZ-psycholoog.