Zoekresultaten

  • Flow studie: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie. Deze studie is gestart bij GGzE Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg in samenwerking met Tilburg University. Wetenschappelijk onderzoek binnen het volwassen forensische veld in Nederland is vooral cross-sectioneel van aard en primair gericht op individuele verschillen en groepsvergelijkingen. Er zijn slechts enkele longitudinale onderzoeken uitgevoerd. Ilja...