Idiomes: Transculturele Psychotherapie en Psychiatrie

GGzE helpt jou op een manier die bij jou past!

Idiomes is een onderdeel van GGzE en richt zich op het behandelen van mensen met verschillende culturele achtergronden. De cultuur waarin je bent geboren en opgegroeid, geeft je houvast in het leven. Dat werkt bijvoorbeeld door in hoe je omgaat met familie en vrienden, hoe je gebeurtenissen beleeft en ook hoe je aankijkt tegen gezondheid.

Onze kracht ligt in de aandacht voor cultuursensitiviteit en de relatie met psychische en psychiatrische klachten. Je kunt bij ons terecht met psychische en psychiatrische klachten waarbij een transculturele aanpak van de problematiek geïndiceerd of gewenst is.

Onze cliëntenpopulatie bestaat uit migranten, vluchtelingen, Nederlanders van voormalige koloniën, expats en buitenlandse studenten. Is de Nederlandse taal lastig voor je? Dan zoeken we samen een alternatief.