Idiomes - transculturele psychiatrie

De cultuur waarin je bent geboren en opgegroeid, geeft je houvast in het leven. Dat werkt bijvoorbeeld door in hoe je omgaat met familie en vrienden, hoe je gebeurtenissen beleeft en hoe je aankijkt tegen gezondheid. Logisch dat je daar begrip en respect voor wilt, júist als je hulp nodig hebt.

GGzE helpt jou op een manier die bij jou past. Idiomes - een onderdeel van GGzE - is expert in het behandelen van mensen met verschillende culturele achtergronden. 

Je kunt bij ons terecht met psychische en psychiatrische klachten waarbij een transculturele aanpak van de problematiek geïndiceerd of gewenst is. Onze cliëntenpopulatie bestaat uit migranten, vluchtelingen, Nederlanders van voormalige koloniën, expats en buitenlandse studenten. Onze kracht ligt in onze aandacht voor cultuursensitiviteiten in onze visie op cultuur als veerkracht van het individu.

Is de Nederlandse taal lastig voor je? Dan zoeken we samen een alternatief.Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.