GGzE zet door middel van het team GroeiRijk Klaver ervaringsdeskundigen in om cliënten en hun omgeving te ondersteunen wanneer er sprake is van suïcidaliteit.

Denk je weleens na over zelfdoding en heb je last van piekergedachten daarover? Zou je eens willen praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft? Dan is een gesprek met een ervaringsdeskundige wellicht iets voor jou.

Je kunt je in overleg met je behandelaar van GGzE aanmelden voor maximaal 5 gesprekken. De ervaringsdeskundige geeft ondersteuning in aanvulling op je behandeling. Na de 5 gesprekken, en een evaluatie, wordt er samen met jou en jouw naasten, behandelaar en eventuele andere betrokkenen gekeken of er nog meer nodig is. Uitbreiding van het aantal gesprekken of een andere passende interventie kan dan een vervolg zijn.

De volgende thema's kunnen onderwerp van gesprek zijn:

  • Beleving van suïcidaliteit en gedachten over zelfdoding
  • (Zelf-)stigmatisering
  • Herstel
  • Hoop
  • Empowerment
  • Zelfhulp
  • Kracht
  • Steun
  • Eigen regie
  • Hoe verder na een suïcidepoging en toekomstperspectief

Spreekt dit je aan neem dan contact op.

Wereld Suïcide Preventie Dag

Suïcide treft ons allemaal!

Op 10 september vindt de jaarlijkse Wereld Suïcide Preventie Dag plaats. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfdoding, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door suïcidaliteit worden geraakt. Zodoende willen we de wereld suïcide preventie dag niet in stilte voorbij laten gaan. A.s. donderdag krijgt iedere bezoeker bij de inloop van GroeiRijk een gele ‘breaklight glowstick’ waarmee we aandacht vragen vanuit GroeiRijk Klaver voor suïcidaliteit in de breedste zin van het woord. Samen willen we het gesprek over suïcidaliteit aangaan en het taboe dat daarop ligt doorbreken. Dit is belangrijk, omdat het thema zelfdoding nog lang niet altijd wordt besproken, terwijl dat essentieel is voor het voorkomen ervan.

We willen je vragen om de ‘breaklight glowstick’ te gebruiken als je niet in de gelegenheid bent om een kaars te branden om 20:00 uur. Zodoende kun je alsnog op een veilige manier steun betuigen aan het voorkomen van suïcide. Daarnaast staan we stil bij degenen die door suïcide zijn overleden, de overlevenden van een suïcidepoging en nabestaanden. Tevens staan we stil bij degenen die last ondervinden van piekergedachten over zelfdoding.

Lees tevens op deze site hoe je kunt worden ondersteund door ervaringsdeskundigen als je zelf last ondervindt van het piekeren over zelfdoding.

Klik hier voor alle initiatieven op Wereld Suïcide Preventie Dag

Wat kun je zelf doen?
Om het gesprek over zelfmoord op gang te brengen kan de online training van 113 Zelfmoordpreventie helpen.

Dit is een initiatief van GroeiRijk Klaver in samenwerking met MHFA.

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

(040) 261 39 58
groeirijkklaver@ggze.nlWij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.