GGzE zet door middel van het team GroeiRijk Klaver ervaringsdeskundigen in om cliënten en hun omgeving te ondersteunen wanneer er sprake is van suïcidaliteit.

Denk je weleens na over zelfdoding en heb je last van piekergedachten daarover? Zou je eens willen praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft? Dan is een gesprek met een ervaringsdeskundige wellicht iets voor jou.

Je kunt je in overleg met je behandelaar van GGzE aanmelden voor maximaal 5 gesprekken. De ervaringsdeskundige geeft ondersteuning in aanvulling op je behandeling. Na de 5 gesprekken, en een evaluatie, wordt er samen met jou en jouw naasten, behandelaar en eventuele andere betrokkenen gekeken of er nog meer nodig is. Uitbreiding van het aantal gesprekken of een andere passende interventie kan dan een vervolg zijn.

De volgende thema's kunnen onderwerp van gesprek zijn:

 • Beleving van suïcidaliteit en gedachten over zelfdoding
 • (Zelf-)stigmatisering
 • Herstel
 • Hoop
 • Empowerment
 • Zelfhulp
 • Kracht
 • Steun
 • Eigen regie
 • Hoe verder na een suïcidepoging en toekomstperspectief

Spreekt dit je aan neem dan contact op.

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

(040) 261 39 58
groeirijkklaver@ggze.nl

Wereld Suïcide Preventie Dag; Roadtrip 113

Suïcidaliteit treft ons allemaal! In week 36 wordt er ook dit jaar veel aandacht besteed om suïcidaliteit bespreekbaar te maken. Stichting Zelfmoordpreventie 113 gaat die week op pad door het hele land en bezoekt elke dag een organisatie om het thema suïcidepreventie onder de aandacht te brengen. De aftrap vindt plaats bij GGZ Rivierduinen met ‘Walk into the light’, waarna het team zal doorreizen naar het mooie zuiden te Eindhoven.

GGzE GroeiRijk Klaver doet mee aan deze Roadtrip op dinsdag 7 september.

In dezelfde week op 10 september vindt de jaarlijkse Wereld Suïcide Preventie Dag plaats. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfdoding, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door suïcidaliteit worden geraakt.

Gelijktijdig vindt het jaarlijkse Suïcidepreventiecongres 2021 plaats. Dit jaar draagt het congres de titel: ‘Wanhoop en hoop; hand in hand’. Het congres gaat over samenwerking tussen cliënten, professionals, naasten en ervaringsdeskundigen. Er is een uitgebreid programma opgesteld met uiteenlopende keynotes.

We hopen met inspiratie en een hoofd vol kennis terug te komen om ons initiatief GroeiRijk Klaver nog meer kracht bij te zetten.

5 mei start Lotgenotengroep 'Gedachten aan zelfdoding'

Vanaf 5 mei starten we met een lotgenotengroep 'Praten over zelfdoding'.

Voor wie: voor mensen met gedachten aan zelfdoding (18+) die willen uitwisselen met lotgenoten.

Waneer: 8 bijeenkomsten allen op woensdag (5 & 19 mei, 2, 16 & 30 juni, 14 & 28 juli & 11 aug.) van 14:00 - 16:00 uur.

Locatie: Gebouw Videolab Strijp S, Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven.

Aanmelden: via e-mailadres info@suicidepreventiecentrum.nl

Kosten: deelname is gratis. VOL = VOL

Voor nadere informatie lees hieronder verder.

De lotgenotengroep ‘Gedachten aan zelfdoding’ is een initiatief van GroeiRijk Klaver in samenwerking met Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant en het Suïcide Preventie Centrum.

Heb je weleens gedachten aan zelfdoding? Zie je soms het leven niet meer zitten? Is zelfdoding voor jou soms een ogenschijnlijke oplossing voor het vinden van innerlijke rust en vrede? Zou je daarover eens willen praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft en wil je weten hoe anderen hiermee omgaan? Dan is de lotgenotengroep ‘Gedachten aan zelfdoding’ mogelijk iets voor jou.

Vanaf woensdag 5 mei organiseert het Suïcide Preventie Centrum in samenwerking met GroeiRijk Klaver eenmaal in de twee weken 8 bijeenkomsten voor mensen met gedachten aan zelfdoding (data: . 5 & 19 mei, 2, 16 & 30 juni, 14 & 28 juli & 11 aug.) Er is plaats voor 6 deelnemers. Dus meld je snel aan, want VOL=VOL.

Na deze bijeenkomsten zal het Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant zorgdragen voor de continuering van deze groep in de vorm van een zelfhulpgroep. Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant brengt lotgenoten bij elkaar. Omdat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt vaak beter begrijpen waar je mee worstelt dan mensen die niet dezelfde ervaring hebben. Door met elkaar te praten over je ervaringen weet je dat je niet de enige bent, maar kun je ook praten over alle mogelijkheden die er wel zijn en hoe je krachtiger in het leven kunt staan.

De eerste 8 bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaringsdeskundigen die ervaring hebben met gedachten aan zelfdoding. Zij weten dat er meer ruimte kan ontstaan in jezelf door onbevooroordeeld over deze gedachten te kunnen praten.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek met elkaar over de gedachten die je hebt aan zelfdoding. Dit doen we in een veilige setting. Je kunt open en zonder waardeoordeel van anderen praten over jouw gedachten.

De volgende onderwerpen kunnen onderwerp van gesprek zijn:

 • Beleving van suïcidaliteit en gedachten over zelfdoding;
 • Praten met je omgeving over jouw gedachten;
 • (Zelf-)stigmatisering;
 • Herstel;
 • Hoop;
 • Empowerment;
 • Zelfhulp;
 • Kracht;
 • Steun;
 • Eigen regie;
 • Hoe verder na een suïcidepoging en toekomstperspectief.

De groep is een lotgenotengroep en geen behandelgroep. In de groep delen we onze gevoelens met respect voor ieders eigenheid. We gaan samen op zoek naar handvatten die ons kunnen helpen om te gaan met onze gedachten vanuit wederkerige uitwisseling. We delen met elkaar en leren van elkaar vanuit de ervaring als kennisbron van collectieve ervaringskennis.