GGzE zet door middel van het team GroeiRijk Klaver ervaringsdeskundigen in om cliënten en hun omgeving te ondersteunen wanneer er sprake is van suïcidaliteit.

Cliënten kunnen zich (in overleg met de regiebehandelaar) aanmelden voor maximaal 5 contacten. De ervaringsdeskundige geeft ondersteuning in aanvulling op de behandeling. Na de 5 contacten, en een evaluatie, wordt er samen met de cliënt, omgeving en de behandelaar gekeken of er nog meer nodig is. 

Binnen dit team zullen de individuele kwaliteiten, expertise en vaardigheden van de ervaringsdeskundigen ingezet worden. Coördinator Ivonne Heijnen houdt het overzicht over het team. In samenspraak met de ervaringsdeskundigen houdt zij het welzijn en de deskundigheid van de ervaringsdeskundigen bespreekbaar en bewaakt deze. 

Overkoepelend doel van GroeiRijk Klaver is om (nog meer) suïcides te voorkomen.

 

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

(040) 261 39 58
groeirijkklaver@ggze.nl

Kick Off GroeiRijk Klaver een daverend succes!

Maandag 25 maart openden we de week van de psychiatrie met de Kick Off van GROEIRIJK KLAVER. De belangstelling is groot. Het is meer dan VOL. ER KAN NIEMAND MEER BIJ!

Met dit minicongres, de belangstellenden, mooie sprekers, waaronder programmaleiders suïcidepreventie van de GGzE Anouk Velthuizen, Maurits van den Broeck, kwartiermaker Esther Pols van 113 Zelfmoordpreventie en ons team van GroeiRijk en GroeiRijk Klaver hebben we GroeiRijk Klaver officieel operationeel verklaard!

Middels een ludieke, interactieve gezamenlijke activiteit gebaseerd op het gedachtengoed van het televisieprogramma ‘Over de streep’, gingen we met elkaar in gesprek over suïcidaliteit. Er was openheid, verbinding en het taboe werd doorbroken. Hartverwarmend!

Team GroeiRijk Klaver vlnr: Melanie Linssen, Ivonne Heijnen, Karin van Wijgerden, Tom Fitzgerald, Nicole Jadobs & Hanneke van Baalen.Team GroeiRijk Klaver vlnr.: Melanie Linssen, Ivonne Heijnen, Karin van Wijgerden, Tom Fitzgerald, Nicole Jacobs en Hanneke van Baalen.Lees meer in het archief