GGzE zet door middel van het team GroeiRijk Klaver ervaringsdeskundigen in om cliënten en hun omgeving te ondersteunen wanneer er sprake is van suïcidaliteit.

Denk je weleens na over zelfdoding en heb je last van piekergedachten daarover? Zou je eens willen praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft? Dan is een gesprek met een ervaringsdeskundige wellicht iets voor jou.

Je kunt je in overleg met je behandelaar aanmelden voor maximaal 5 gesprekken. De ervaringsdeskundige geeft ondersteuning in aanvulling op je behandeling. Na de 5 gesprekken, en een evaluatie, wordt er samen met jou en jouw naasten, behandelaar en eventuele andere betrokkenen gekeken of er nog meer nodig is. Uitbreiding van het aantal gesprekken of een andere passende interventie kan dan een vervolg zijn.

De volgende thema's kunnen onderwerp van gesprek zijn:

  • Beleving van suïcidaliteit en gedachten over zelfdoding
  • (Zelf-)stigmatisering
  • Herstel
  • Hoop
  • Empowerment
  • Zelfhulp
  • Kracht
  • Steun
  • Eigen regie
  • Hoe verder na een suïcidepoging en toekomstperspectief

Spreekt dit je aan neem dan contact op.

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

(040) 261 39 58
groeirijkklaver@ggze.nl

Kick Off GroeiRijk Klaver een daverend succes!

Maandag 25 maart openden we de week van de psychiatrie met de Kick Off van GROEIRIJK KLAVER. De belangstelling is groot. Het is meer dan VOL. ER KAN NIEMAND MEER BIJ!

Met dit minicongres, de belangstellenden, mooie sprekers, waaronder programmaleiders suïcidepreventie van de GGzE Anouk Velthuizen, Maurits van den Broeck, kwartiermaker Esther Pols van 113 Zelfmoordpreventie en ons team van GroeiRijk en GroeiRijk Klaver hebben we GroeiRijk Klaver officieel operationeel verklaard!

Middels een ludieke, interactieve gezamenlijke activiteit gebaseerd op het gedachtengoed van het televisieprogramma ‘Over de streep’, gingen we met elkaar in gesprek over suïcidaliteit. Er was openheid, verbinding en het taboe werd doorbroken. Hartverwarmend!

Team GroeiRijk Klaver vlnr: Melanie Linssen, Ivonne Heijnen, Karin van Wijgerden, Tom Fitzgerald, Nicole Jadobs & Hanneke van Baalen.Team GroeiRijk Klaver vlnr.: Melanie Linssen, Ivonne Heijnen, Karin van Wijgerden, Tom Fitzgerald, Nicole Jacobs en Hanneke van Baalen.Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.