MYmind

  • dec 2019
  • 134
Kind en Jeugd Trainingen

Mindfulness voor kinderen met ADHD

MYmind is een training Mindfulness voor kinderen met ADHD of ADD en hun ouders. Gebleken is dat deze cursus de aandacht, concentratie en agressieregulatie van kinderen verbetert en de impulsiviteit vermindert. Ook blijken slaapproblemen en gevoelens van angst en somberheid af te nemen.

Mymind richt zich op zowel de kinderen als hun ouders. De trainingen voor kinderen en ouders lopen parallel aan elkaar. Ouders kunnen zo thuis hun kind ondersteunen in de oefeningen en hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Het hebben van een kind met ADHD vergt veel en de oefeningen helpen ouders om met meer bewuste aandacht met hun kind om te gaan.

Mymind is een geprotocolleerde behandeling die is opgezet en wetenschappelijk onderzocht wordt door de Universiteit van Amsterdam.

Mymind op een rijtje

Acht groepbijeenkomsten van 1,5 uur per week voor de kinderen en parallel hieraan voor de ouders.

  • Wat: we oefenen aan de hand van aandachtspelletjes, meditatie en yoga oefeningen.
  • Wanneer: omdat kinderen met ADHD na schooltijd vaak overprikkeld of 'op' zijn, vindt de training onder schooltijd plaats.
  • Voor wie: Mymind is er voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar met een diagnose ADHD en hun ouders. De groepen hebben een grootte van maximaal 8 deelnemers. Als een kind niet is ingeschreven bij GGzE, zal het kind gedurende te trainingen worden ingeschreven. Kinderen kunnen deelnemen als ook de ouders gelijktijdig aan de ouderbijeenkomst kunnen deelnemen.
    MYmind is niet geschikt als er sprake is van ernstige relationele spanningen of als door onrust bij het kind functioneren in een groep in de weg staat.
Interesse?

Overleg met je behandelaar of deze je aan kan melden via trainingenkindenjeugd@ggze.nl.