KOPP kinderen/jongeren

  • dec 2019
  • 539
Kind en Jeugd Trainingen

KOPP-cursus voor kinderen/jongeren

Is er iemand bij jou thuis overspannen, in de war, verslaafd, of zijn er andere psychische problemen?
Vaak is dat dan ook voor jou niet gemakkelijk. Misschien voel jij je erg verantwoordelijk voor je ouders, broertjes of zusjes. Maak je vaker vervelende dingen mee waar je boos of verdrietig over bent, waarvoor je je schaamt of schuldig voelt. Óf kun je minder makkelijk vrienden of vriendinnen meenemen
naar huis. Niet altijd kan er genoeg aandacht zijn voor jou.

KOPP*

In een KOPP-groep praat je met andere jongeren over je ervaringen. Als een groep niet passend is kun je ook steunende gesprekken met een deskundige voeren die je helpen om te gaan met de thuissituatie. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten met leeftijdsgenoten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vriendschappen, verantwoordelijkheidsgevoel, zorg voor jezelf, erfelijkheidsvragen, schaamte, enz.

Tegelijkertijd met deze cursus is er een cursus voor ouders. Hierbij komen de ouders 3 keer samen en wordt besproken wat een kind nodig heeft van de ouders. Er is aandacht voor opvoedingsvragen en zorgen.

* KOPP = Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Overleg met de huisarts, jeugdarts, specialist of de behandelaar of deze je aan kan melden via trainingenkindenjeugd@ggze.nl.