Doorlopende Therapiegroep

  • dec 2019
  • 147
Kind en Jeugd Trainingen

De groepstherapie is een herstelgericht programma dat je helpt bij het stellen van persoonlijke, zinvolle doelen en zo meer grip te krijgen op je leven. Omdat negatieve gedachten en gevoelens vaak veel invloed hebben op verschillende levensgebieden gaan we hier op diverse gebieden en manieren mee aan de slag.

En ondanks dat een groep soms spannend kan zijn, helpt het ook om dit gezamenlijk aan te kunnen pakken, met leeftijdsgenoten die veelal dezelfde gevoelens ervaren en waarbij je van elkaar kunt leren. Je gaat (gezamenlijk) werken aan jezelf om je coping vaardigheden te vergroten en je klachten te verminderen.

Thema’s die behandeld worden zijn:

  • Angst - omgaan met angstgedachten die je leven beinvloeden
  • In beweging - gericht op leefstijl / dagstructuur / middelgebruik / ontspanning
  • De baas over je gedachten - het verkleinen van somberheidsgevoelens
  • ACT & herstel – gericht op acceptatie, (veer)kracht en herstel

Het programma wordt verzorgd door twee professionals, 4 modules van elk 6 bijeenkomsten. Je krijgt een eigen werkboek met daarin (huiswerk)opdrachten en uitleg. In- en uitstroom is iedere 6 weken mogelijk.

Ouders worden betrokken bij je behandeling, d.m.v. online modules/groepsbijeenkomsten.