Eigen regie en herstel (ERH)

 • nov 2019
 • 2546
GGzE Trainingen en Groepen

Eigen regie en herstel (ERH) is een herstelgericht programma dat je helpt bij het stellen van persoonlijke, zinvolle doelen en het vormen van een goede werkrelatie die erop is gericht jouw persoonlijke doelen te behalen.

Je gaat in op zowel praktische als feitelijke informatie over diverse psychiatrische ziektebeelden en je krijgt tips en handvatten om een zo volwaardig mogelijk bestaan te kunnen krijgen. Er worden diverse strategieën aangereikt om met je aandoening en bijbehorende symptomen om te gaan. ERH pakt problemen op alle levensgebieden aan en zie jouw omgeving en systeem als een belangrijke schakel voor succes. Zij worden dan ook, mits je daarmee akkoord gaat, actief betrokken bij je behandeling.

Het programma wordt verzorgd door twee getrainde professionals waarvan er één ervaringsdeskundig is. Het programma bestaat uit verschillende werkboeken met daarin (huiswerk)opdrachten en uitleg.

De eerste 6 bijeenkomsten worden gezien als de basis van jou persoonlijk herstelproces. We maken gebruik van de Yucel methode om jouw doel te bepalen. Het is van belang dat je klaar bent om aan je persoonlijke hersteldoelen te werken. Dit betekent dat je huiswerk zal moeten maken. De behandelaar blijft op de achtergrond aanwezig en evalueert met je de eerste 6 weken.

De ERH training kan zowel als start en einde van de behandeling ingezet worden.

De volgende thema's komen aan bod in de training:

 • Sociale steun
 • Bewust omgaan met medicatie
 • Omgaan met verslaving
 • Omgaan met stress
 • Rekening houden met kwetsbaarheid
 • Omgaan met psychische klachten
 • Gezond leven

Praktische informatie

 • 8-10 deelnemers
 • 16 bijeenkomsten 1x per week van 2,5 uur

Overleg met je behandelaar of deze je aan kan melden via trainingen@ggze.nl.