Niet meer door het lint

  • sep 2019
  • 1541
GGzE Trainingen en Groepen

‘Niet meer door het lint’ bestaat uit een training voor mannen, in combinatie met partnerrelatiegesprekken om agressief gedrag te leren beheersen. Je krijgt inzicht in je gedrag en je leert er verantwoordelijkheid voor dragen. Je krijgt handvatten aangeboden om met moeilijke situaties om te gaan zonder gebruik van agressie.

Veel aandacht wordt besteed aan je motivatie om je agressieve gedrag te willen leren beheersen. Onderzocht wordt van welke consequenties van je agressieve gedrag je zoveel last hebt, dat je dat gedrag wil veranderen. En stel dat je een keer terugvalt en toch weer geweld gebruikt, hoe blijf je ook dan gemotiveerd om te bereiken dat je jezelf in de hand houdt? Het is onze ervaring dat de afweging om wel of niet te veranderen en de moeite die het kost om verandering of vooruitgang vast te houden, juist in een groep met mannen die allemaal geweld gebruiken, op een open manier besproken kan worden.

Vaste onderdelen van het programma zijn:

  • het in kaart brengen van agressief gedrag
  • op zoek gaan naar de oorzaken van agressie
  • oefenen met technieken om escalaties te voorkomen
  • verbeteren van sociale vaardigheden
  • veranderen van gedachtepatronen die leiden tot agressief gedrag

Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van het verleden en van eventuele trauma’s. Tenslotte wordt aandacht besteed aan hoe je kunt voorkomen dat je terugvalt in het gebruik van agressief gedrag.

De training bestaat uit 13 bijeenkomsten van 2 uur.

Voorafgaand ga je deelnemen aan de voorbereidingsgroep deze bestaat ui 3 bijeenkomsten.

Overleg met je behandelaar of deze je aan kan melden via trainingen@ggze.nl