Sociale Angstgroep (met LEF)

  • sep 2019
  • 1294
GGzE Trainingen en Groepen

De training ‘Met lef!’ is er voor cliënten die last hebben van sociale angstklachten dan wel een sociale angststoornis. Mensen met sociale angstklachten hebben de aanhoudende angst om negatief beoordeeld te worden door andere mensen in sociale situaties op hun gedrag (blozen, trillen), uiterlijke verschijning (niet aantrekkelijk of afwijkend) of het zelfbeeld (niet aardig).

Blootstelling aan de gevreesde sociale situatie lokt bijna zonder uitzondering angst uit, met het gevolg dat deze situaties steeds meer worden vermeden of worden doorstaan met intense angst of lijden. De sociale angstklachten en de vermijding kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het persoonlijke en maatschappelijke functioneren, zoals het niet (meer) aangaan van werk of opleiding of het niet naar buiten durven gaan uit angst voor contact met buren.

In de training leer je beter omgaan met sociale angst. Deze richt zich op de kern van je sociale angst: de angstgedachten over negatieve evaluaties door anderen (bijvoorbeeld: ‘anderen vinden mijn vragen stom’, ‘ik ben saai’). Een belangrijk onderdeel van de training vormt het gaan leren onderzoeken van deze gedachten en zo mogelijk bijstellen.

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur die 8x wekelijks plaatsvinden en daarna nog 2x tweewekelijks.

Voor je met deze training start neem je eerst deel aan de voorbereidingsgroep 'Omgaan met Paniekstoornis/Sociale Angststoornis', deze bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur

Overleg met je behandelaar of deze je aan kan melden via trainingen@ggze.nl.