GroeiRijk Gespreksgroep Stemmen Horen

  • sep 2019
  • 1551
GGzE GroeiRijk Centraal

Deze open gespreksgroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Duur is 1,5 uur en de groep is 1x per 2 weken bij elkaar. De gespreksgroep wordt begeleid door 2 ervaringswerkers.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Praten over de stemmen
  • Wat betekenen de stemmen in mijn leven?
  • Komen de stemmen ergens vandaan?
  • Zijn er voor- en nadelen aan stemmen?
  • Invloed van de stemmen horen in je dagelijks leven
  • Manieren van omgaan met de stemmen
  • Hoe om te gaan met voorspellende stemmen of stemmen die opdrachten geven?

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden de 1e en 3e woensdagmiddag van de maand plaats.

Groeirijk Dr. Poletlaan 30, 5626 ND, Eindhoven, ingang via Restaurant Trefhove. Inloop 13.30-14.00 uur met koffie/thee. Duur maximaal tot 15.30 uur

Informatie en aanmelding

Mariska Timmer en Ted van Zantvoort

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek, waarin wat meer verteld wordt over het doel en de werkwijze van de groep. Bij het kennismakingsgesprek mag je iemand meenemen. Je krijgt dan ook de data van de bijeenkomsten.

Waarom deelnemen?

Mensen die stemmen horen praten niet altijd over hun ervaringen. Praten over stemmen horen is niet altijd makkelijk, omdat je vaak geen gehoor bij anderen (niet-stemmenhoorders) krijgt.

Maar als je over ‘de stemmen’ praat kun je juist ervaringen delen en blijf je er niet mee zitten. Door contact met andere stemmenhoorders, ervaar je dat je niet de enige bent. Misschien een andere benadering die je gewend bent, maar samen ga je op zoek gaan naar manieren van omgaan met stemmen.