PTSS 'In beweging'

  • aug 2019
  • 1205
GGzE Trainingen en Groepen

Nare gebeurtenissen in je leven die leiden tot post traumatische stressklachten (PTSS) kunnen veel impact op je leven hebben. Je hebt bijvoorbeeld last van nachtmerries en herbelevingen, je kunt wat je overkomen is niet loslaten en dit blijft langere tijd duren.

Dit heeft gevolgen voor je denken en voelen, mogelijk ook voor je zelfbeeld, maar ook voor je relaties en je sociale omgeving. PTSS 'In beweging' is een groepstraining die bestaat uit 2 bijeenkomsten per week.

10 bijeenkomsten Psycho-educatie:

  • Wat zijn de gevolgen van PTSS voor je spanning, denken, voelen, doen
  • Wat zijn de gevolgen van PTSS voor je relatie in en met je omgeving
  • Terugvalpreventie: hoe leer je om te gaan met terugvallen en het weer oppakken van je leven

In deze 10 bijeenkomsten werken we met modules uit Minddistrict en wordt ook je naaste nadrukkelijk betrokken.

8 sessies Psycho motore therapie (PMT):

  • Leren anders om te gaan met de gevolgen van PTSS. De nadruk van dit onderdeel ligt bij het oefenen in praktische zin, het lichamelijk ervaren van spanning en emoties en dit leren hanteren.
  • Waar voel je de spanning in je lichaam, hoe ervaar je dit en hoe kun je leren die spanning te verminderen door te werken met lichaamsgerichte oefeningen.

Overleg met je behandelaar of deze je aan kan melden via directtrainingen@ggze.nl.