Coachingsgroep ADHD

  • aug 2019
  • 1509
GGzE Trainingen en Groepen

Ben je gediagnosticeerd met ADHD of ADD dan kan het leven soms lastig zijn. Je kunt problemen ervaren op het gebied van scholing, werk en relaties met anderen. In deze coachingsgroep wordt hierbij stil gestaan aan de hand van de thema's:

  • acceptatie van de diagnose ADHD
  • psycho-educatie: wat betekent ADHD; kenmerken en gevolgen
  • planning
  • omgaan met geld
  • communicatie
  • relaties

Tijdens de bijeenkomsten worden thema's besproken om inzicht te krijgen in je eigen functioneren en krijg je praktische tips om nieuwe/andere vaardigheden aan te leren. Daarnaast is er ruimte om je eigen ervaringen te delen en vormen ontspanningsoefeningen een belangrijk onderdeel.

In een voorafgaande introductiebijeenkomst wordt uitgebreid informatie gegeven over de inhoud en de werkwijze van de ADHD groep. Deze bijeenkomsten vinden enkele keren per jaar plaats en ook je naasten zijn hierbij welkom.

De groep omvat 13 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Overleg met je behandelaar of deze je aan kan melden via trainingen@ggze.nl.