Digitaal zelfmanagementplatform voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

  • dec 2023
  • 170
Medisch Psychiatrisch

Technology-assisted Self-Management: Preventing Relapse and Crisis by the Severe Mentally Ill Themselves

Start datum onderzoek: September 2023

Doelstelling
Onderzoekers van dit project gaan een digitaal zelfmanagementplatform ontwikkelen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Het doel is deze kwetsbare groep meer controle te geven over hun eigen mentale gezondheid en daarmee de druk op de geestelijke gezondheidszorg te verlagen.

Aanpak
De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met verschillende universiteiten, zorgprofessionals en cliënten. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van NWO in het kader van ‘zorg in de eigen leefomgeving’. In het project wordt onder meer onderzocht welke kenmerken van terugval en klachten van moment tot moment kunnen voorspellen. Op basis van deze inzichten wordt met behulp van digitale technologie een zelfhulpplatform met tools ontwikkeld die bruikbaar zijn in het leven van alledag. Bij het multidisciplinaire project zijn onderzoekers betrokken op het gebied van digitale technologie, artificial intelligence, implementatie en psychologie, en zijn de gebruikers - mensen met EPA en GGZ-professionals - in de lead.

Status: In voorbereiding

Verrichter: Tilburg University

Betrokkenen GGzE

Prof. dr. Inge Bongers, hoogleraar Duurzame innovatie voor mentale gezondheid, Tranzo, Tilburg University
drs. Karin Lorenz, promovenda, GGzE, senior onderzoeker
dr. ing. Liselore Snaphaan, GGzE, senior onderzoeker
dr. Claudia Simons, GGzE, senior onderzoeker
Prof. dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE.