EMDR bij eetstoornissen

  • apr 2023
  • 399
Medisch Psychiatrisch

Treating eating disorder symptoms with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR-ED study)

START DATUM ONDERZOEK: 2023

DOELSTELLING
We willen onderzoeken of EMDR bij eetstoornissen bijdraagt aan het verbeteren van zelfbeeld en lichaamsbeeld en het verminderen van posttraumatische stressklachten, perfectionisme en eetstoornissymptomen.

AANPAK
In dit onderzoek krijgen 10 jongeren met een eetstoornis (12-19 jaar) eerst meergezinsdagbehandeling (MGDB) aangeboden en daarna EMDR-therapie. Elke twee weken vullen jongeren vragenlijsten in over posttraumatische stressklachten, zelfbeeld, perfectionisme, lichaamsbeeld en eetstoornissymptomen.

VERRICHTER: Emergis

BETROKKENEN

  • Tessja de Kraker, klinisch psycholoog in opleiding, Emergis, projectleider
  • Irene van Erp, klinisch psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
  • Rachel van Grootheest, GGzE, onderzoeksassistent
  • Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, GGzE, hoofdonderzoeker
  • Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE. Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE. Hoofdonderzoeker.