Intrusieve beelden, angst en somberheid bij auditieve hallucinaties

  • mrt 2023
  • 356
Medisch Psychiatrisch

Officiƫle titel: Mapping associations between mental imagery, affective symptoms and auditory hallucinations: A transdiagnostic approach.

In het Nederlands: Het in kaart brengen van associaties tussen beelddenken, affectieve symptomen en auditieve hallucinaties: een transdiagnostische aanpak.

START DATUM ONDERZOEK : 2021

DOELSTELLING
In dit onderzoek bekijken we wat de relatie is tussen spontane beelden die mensen hebben, angst, somberheid en auditieve hallucinaties. Dit onderzoek zal bijdragen aan meer kennis over auditieve hallucinaties en aan vervolgonderzoek naar de effectiviteit van interventies voor auditieve hallucinaties.

AANPAK
Voor dit onderzoek zijn 150 deelnemers nodig. Mensen die zorg krijgen binnen GGzE en stemmen horen, kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Voor het onderzoek is het nodig dat er een aantal vragen beantwoord worden die de onderzoeker stelt en zes vragenlijsten in te vullen. Dit duurt in het totaal ongeveer een uur.

VERRICHTER: GGzE

BETROKKENEN GGzE

  • Hella Janssen; GZ-psycholoog i.o. tot specialist (Klinisch Neuropsycholoog) en PhD-student.
  • Prof. Dr. Machteld Marcelis; hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE.
  • Liesje ter Bekke; GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog).

Meer info over dit project is te verkrijgen via Machteld Marcelis.