Beelddenk-interventies voor auditieve hallucinaties

  • mrt 2023
  • 334
Medisch Psychiatrisch

Officiƫle titel: Imagery interventions for auditory vocal hallucinations.

In het Nederlands: Beelddenk-interventies voor auditieve hallucinaties.

START DATUM ONDERZOEK: 2022

Informatie over beelddenken
We denken allemaal zowel in woorden als in beelden. Wanneer we denken in de vorm van beelden, bedenken we een plaatje en zien we het plaatje als het ware voor ons. Zoals wanneer we iets herinneren of fantaseren bij het lezen van een boek bijvoorbeeld. Een beeldgedachte over dit onderzoek zou kunnen zijn dat u voor zich ziet dat u samen met de onderzoeker aan tafel zit en vragen beantwoord. Beelddenken kan duidelijk zijn alsof het op uw netvlies is gebrand maar het kan ook juist erg vluchtig en onduidelijk zijn. U kan ook last hebben van beeldgedachten die zich aan u opdringen en waar u angstig van wordt.

DOELSTELLING
Al jaren is cognitieve gedragstherapie (CGT) de best onderzochte en meest toegepaste psychologische behandeling voor mensen die stemmen horen. Hoewel deze behandeling werkt, laat onderzoek zien dat er ruimte is om de CGT-behandeling te verbeteren. CGT is een behandeling die werkt met gedachten en woorden. De afgelopen jaren is CGT voor veel psychische problemen verbeterd door het toevoegen van behandeling met beelddenken. Dit onderzoek zoekt uit of deze behandeling ook toepasbaar is bij mensen die stemmen horen.

AANPAK
Voor dit onderzoek zijn 32 deelnemers nodig. Mensen die zorg krijgen binnen GGzE en stemmen horen, kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Deze mensen krijgen een behandeling met beelddenken en vullen vragenlijsten in over stemmen, beelden, stemming en angst op drie tijdstippen tijdens het onderzoek. Daarnaast wordt er ook voor een periode van 7 weken dagelijks korte vragenlijsten op de computer ingevuld over deze klachten. Er zijn vier soorten behandelingen met beelddenken die een deelnemer kan krijgen. Niet iedereen krijgt dezelfde beelddenk behandeling, zodat de onderzoekers kunnen bekijken of er verschil is in resultaten, of dat het juist niet uitmaakt welke behandeling gegeven wordt. De soort behandeling heeft geen invloed op de duur van de sessies, de duur van de behandeling of de vragenlijsten die worden ingevuld. De behandeling duurt in het totaal drie weken en er zijn twee sessies per week.

Verrichter: GGzE

BETROKKENEN GGzE

  • Hella Janssen; GZ-psycholoog i.o. tot specialist (Klinisch Neuropsycholoog) en PhD-student.
  • Prof. Dr. Machteld Marcelis; hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE.
  • Liesje ter Bekke; GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog).