De kern van ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid

  • mrt 2022
  • 991
EFEd

De essentie van ervaringsdeskundigheid is het vermogen om voor anderen ruimte te maken voor herstel op grond van eigen herstelervaringen. Ervaringsdeskundigheid verwerf je door te reflecteren op je eigen ervaringen én die van anderen, door informatie verzamelen en literatuur te lezen, door kennis te vergaren en te verbreden, van daaruit collectieve ervaringskennis te filteren en deze aan anderen over te kunnen dragen en/of daar anderen mee te ondersteunen – in zijn herstel of empowerment.

Ervaringsdeskundigen hebben oog en focus voor levensontwrichtende situaties die mensen hebben meegemaakt; situaties die hebben geleid tot delict of ander problematisch gedrag. Want ervaringsdeskundigen zijn immers opgeklommen vanuit een zelfde soort levensontwrichtende achterstandssituatie, op basis van de eigen genomen hindernissen en behaalde overwinningen. Vanuit de opgedane collectieve kennis herkent de ervaringsdeskundige de problemen van de andere persoon als geen ander. Ze weten welke hulpbronnen (naasten en omgeving) belangrijk zijn om te komen tot een geslaagd traject. De ervaringsdeskundige weet welke denkprocessen en handelingen vooraf gaan aan levens ontwrichtende problemen, gevoelens richting delict gedrag in combinatie met verslaving.

(bron: ervaringsdeskundige.info)