Ervaringsdeskundigheid binnen de forensisch psychiatrische kliniek

  • mrt 2022
  • 949
EFEd

Over de positie van ervaringsdeskundigheid binnen de forensisch psychiatrische kliniek

  • Een ervaringsdeskundige heeft ervaringskennis op het gebied van onder andere delict geschiedenis, forensische zorg en verslaving. Ze hebben de ervaringskennis door de loop der jaren leren ontwikkelen tot deskundigheid. Ze zetten deze deskundigheid methodisch in, gedoseerd en afgestemd op de persoon, zijn/haar verhaal en zijn situatie.

  • Een ervaringsdeskundige oefent positieve invloed uit op cliënten en naasten door de eigen ervaringen constructief in te brengen (stimuleren en motiveren).

  • Een ervaringsdeskundige is een rolmodel. Ze hebben een concreet verhaal voorradig van een geslaagd hersteltraject. Ze laten zien en horen dat hoe diep je als mens ook zit er altijd een manier is om een toekomst op te bouwen. En kleuren het niet mooier in dan het is, het is hard werken. Dit geeft hoop, vertrouwen en biedt een extra perspectief.

  • Een regiebehandelaar weet wat het aanbod van ervaringsdeskundigen is; welke interventie op welk moment (fase) in de behandeling en op welke wijze kan bijdragen aan iemands herstel. De herstel- en krachtgerichte producten kunnen geïntegreerd aangeboden worden binnen een basisprogramma van een kliniek. Zodat dit aanbod voor elke cliënt toegankelijk is en er op één manier wordt gecommuniceerd met cliënten en afdelingen. De keuze is aan de kliniek hoe deze dat wil inrichten. Hier kan het EFEd een bijdrage in leveren.

Ervaringskennis in het forensisch domein

  • Forensische ervaringskennis gaat over de beperking en kwetsbaarheid zelf. Het is de kennis die je opdoet over symptomen, verloop, belemmeringen en de samenhang daartussen, over het omgaan met die beperking, en over de effecten en reacties die dit oproept bij jou als persoon en je omgeving.

  • Forensisch ervaringsdeskundigheid is gekoppeld aan het gebied van onder andere: delict geschiedenis, forensische zorg en verslaving. Over de impact op de maatschappij en de kwaliteit van leven. Het inzicht op in wat belemmert en wat bevordert, individueel, sociaal en maatschappelijk.

  • Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een brede levenservaring en wijsheid die niet alleen gekoppeld is aan de beperking/kwetsbaarheid.

(bron: ervaringsdeskundige.info)