Landelijke ontwikkeling: Forensische ervaringsdeskundigheid professionaliseert

  • mrt 2022
  • 758
EFEd

De forensische en tbs zorg heeft tot doel om cliƫnten een behandeling aan te bieden waarmee het risico op delictgedrag verdwijnt. Cliƫnten die zijn opgenomen binnen de forensische en tbs zorg zijn op enig moment in hun leven in conflict gekomen met de maatschappij en zichzelf. Vanwege dit conflict wordt tijdens de behandeling stil gestaan bij ontwrichtende en risicovolle gedachten, gedragingen en gevoelens en deze te reduceren. Bovenop de expertise van de forensische zorg levert kennis en deskundigheid van ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage in dit proces.

Het beroep ervaringsdeskundigheid dient daarom verder ontwikkeld en stevig verankerd te worden binnen het steeds bredere forensisch en tbs-domein. Denk daarbij onder andere aan de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC), Beschermde Woonvormen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO), ambulante zorg, ondersteuning en begeleiding. Het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd) werkt aan de verdere ontwikkeling.