Hamlett

  • dec 2021
  • 183
Medisch Psychiatrisch

Antipsychotica gebruiken of afbouwen? Kennis over het afbouwen van antipsychotica is belangrijk voor de behandeling.

To continue or not to continue: A pragmatic single blind RCT of continuation versus discontinuation/dose reduction of antipsychotic medication in patients remitted after a first episode of psychosis (HAMLETT)

START DATUM ONDERZOEK
04-08-2017

DOELSTELLING
De HAMLETT-studie onderzoekt of de huidige richtlijnen over afbouw van antipsychotica het beste resultaat geven, of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen.

AANPAK
Deelnemers worden in één van twee groepen ingedeeld: antipsychotica afbouwen of antipsychotica blijven gebruiken. Evaluatie vindt plaats voor en na de interventie aan de hand van vragenlijsten en interviews. De studie wordt ook op andere locaties in Nederland uitgevoerd.

VERRICHTER
Universitair Medisch Centrum Groningen

BETROKKENEN
- Iris Sommer, psychiater en hoogleraar, UMCG, hoofdonderzoeker
- Marieke Begemann, postdoc onderzoeker, UMC Groningen, projectleider
- Hella Janssen, psycholoog psychosecentrum VIBE, GGzE
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie, co-promotor.

Meer info over dit project is te verkrijgen via Machteld Marcelis