HAMLETT: To continue or not to continue?

  • dec 2021
  • 605
Medisch Psychiatrisch

Antipsychotica langdurig gebruiken of afbouwen? Kennis over het afbouwen van antipsychotica is belangrijk voor de behandeling van een eerste psychose.

To continue or not to continue: A pragmatic single blind RCT of continuation versus discontinuation/dose reduction of antipsychotic medication in patients remitted after a first episode of psychosis (HAMLETT)

START DATUM ONDERZOEK: 2017

DOELSTELLING
De HAMLETT studie onderzoekt of de huidige richtlijnen over de afbouw van antipsychotica (12 maanden na remissie) het beste resultaat geven, of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen.

AANPAK
Deelnemers worden in één van twee groepen ingedeeld: antipsychotica afbouwen of antipsychotica minimaal 12 maanden blijven gebruiken. Evaluatie vindt plaats voor en na de interventie aan de hand van vragenlijsten en interviews. De studie wordt ook op andere locaties in Nederland uitgevoerd.

VERRICHTER
Universitair Medisch Centrum Groningen

BETROKKENEN
- Iris Sommer, psychiater en hoogleraar, UMCG, hoofdonderzoeker
- Marieke Begemann, postdoc onderzoeker, UMC Groningen, projectleider
- Priscilla Oomen, senior onderzoeker, GGzE
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie.

Voor dit onderzoek worden geen nieuwe cliënten meer gezocht, inclusie is afgerond in 2023. Wel worden de komende jaren nog follow-up metingen afgerond. Meer info over dit project is te verkrijgen via Machteld Marcelis.

Contact