N1AP: Monitoren van afbouw antipsychotica met PsyMate

  • dec 2021
  • 625
Medisch Psychiatrisch

Experience sampling for detection of early clinical changes during dose reduction of antipsychotics in patients with a psychotic disorder: N=1 trials

START DATUM ONDERZOEK: 2019

DOELSTELLING
Met de PsyMate™ app (eHealth) kunnen symptomen tijdens de afbouw van antipsychotica in kaart gebracht worden. Dit kan bijdragen aan verantwoord medicatiegebruik en (dis)continuatie.

AANPAK
Deelnemers met ervaring met psychose die een klinische indicatie hebben om af te bouwen krijgen vragenlijsten en interviews en gebruiken de PsyMate™ app om hun ervaringen in het dagelijks leven te monitoren voorafgaand aan, tijdens en na afbouw van antipsychotica.

VERRICHTER: GGzE

BETROKKENEN
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie.
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, GGzE, hoofdonderzoeker
- Demet Tan, klinisch-psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Marta Ligaj, klinisch-psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker

Voor dit onderzoek worden nog steeds cliënten gezocht die geïnteresseerd zijn in deelname. Voor meer info over dit onderzoek neemt u contact op met een van de onderzoekers of mail naar n1ap@ggze.nl.

Contact