Monitoren van afbouw antipsychotica

  • dec 2021
  • 174
Medisch Psychiatrisch

Experience sampling for detection of early clinical changes during dose reduction of antipsychotics in patients with a psychotic disorder: N=1 trials

START DATUM ONDERZOEK Maart 2019

DOELSTELLING
Met de PsyMate™ app (eHealth) kunnen symptomen tijdens de afbouw van antipsychotica in kaart gebracht worden. Dit kan bijdragen aan verantwoord medicatiegebruik en (dis)continuatie.

AANPAK
Deelnemers met ervaring met psychose die een klinische indicatie hebben om af te bouwen krijgen vragenlijsten en interviews en gebruiken de PsyMate™ app om hun ervaringen in het dagelijks leven te monitoren voorafgaand aan, tijdens en na afbouw van antipsychotica.

VERRICHTER: GGzE

BETROKKENEN
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie, co-promotor.
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, GGzE, hoofdonderzoeker
- Mario Meulendijks, wetenschappelijk onderzoeksmedewerker, GGzE
- Catherine van Zelst, gezondheidswetenschapper, GGzE, onderzoeker

Voor meer info over dit onderzoek neem contact op met een van de onderzoekers of mail naar n1ap@ggze.nl.