StressAut: Stressgevoeligheid bij autismespectrumstoornissen

  • dec 2021
  • 604
Medisch Psychiatrisch

Sociale angst en stress bij autismespectrumstoornissen.

START DATUM ONDERZOEK: 2016

DOELSTELLING
Onderzoeken hoe volwassenen met autismespectrumstoornissen omgaan met dagelijkse (sociale) prikkels en stressoren vergeleken met gezonde volwassenen. Het onderzoek richt zich op stressgevoeligheid, sociale angst, het stresshormoon cortisol en psychotische reactiviteit.

AANPAK
Vijftig volwassenen met een autismespectrumstoornis en 51 gezonde vrijwilligers registreerden tien dagen lang op verschillende momenten van de dag hun stemming, psychotische ervaringen, stressoren en sociale context met de PsyMate-app. Tegelijkertijd namen ze een speekselmonster om cortisol te meten.

VERRICHTER
GGzE

BETROKKENEN
- Kim van der Linden, gz-psycholoog, GGzE, promovendus en uitvoerend onderzoeker
- Jeroen van Oosterhout, klinisch-psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, GGzE, copromotor/supervisor
- Therese van Amelsvoort, hoogleraar Transitiepsychiatrie, Maastricht University, hoofdonderzoeker en promotor
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie, co-promotor.

Dit onderzoek is afgerond. Resultaten zijn beschreven en gepubliceerd in het proefschrift van Kim van der Linden. Meer info over dit project en de resultaten ervan is te verkrijgen via Machteld Marcelis.

Contact