Stemming, emoties en dwangstoornis

  • dec 2021
  • 676
Medisch Psychiatrisch

Behandeling van obsessief-compulsieve stoornis: Angst, depressie, walging en andere emoties beïnvloeden dwangklachten en andersom.

START DATUM ONDERZOEK: 2015

DOELSTELLING
Kennis verwerven over de rol van depressie, angst, walging en andere emoties bij de ernst en het beloop van een dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis), en gevolgen voor de behandeling.

AANPAK
Tijdens dit promotietraject worden data van de Netherlands Obsessive Compulsive Disorder Association (NOCDA) geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van vragenlijsten en neuro-imaging onderzoek. Tevens wordt de samenhang tussen affect en dwangklachten onderzocht middels Experience Sampling Method (ESM).

STATUS
Afgerond, de resultaten zijn gepubliceerd in het proefschrift van dr. Judith Rickelt

VERRICHTER
Universiteit Maastricht

BETROKKENEN

- Judith Rickelt, psychiater, onderzoeker, GGzE en Universiteit Maastricht, promovenda
- Koen Schruers, psychiater, Universiteit Maastricht, promotor
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie, co-promotor.
- Odile van den Heuvel, psychiater, Vrije Universiteit Amsterdam, co-promotor

Meer informatie over dit onderzoek en de resultaten ervan is te verkrijgen bij Machteld Marcelis

Contact