Stemming, emoties en dwangstoornis

  • dec 2021
  • 247
Medisch Psychiatrisch

Behandeling van obsessief-compulsieve stoornis: Angst, depressie, walging en andere emoties beïnvloeden dwangklachten en andersom.

START DATUM ONDERZOEK: januari 2015

DOELSTELLING
Kennis verwerven over de rol van depressie, angst, walging en andere emoties bij de ernst en het beloop van een dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis), en gevolgen voor de behandeling.

AANPAK
Tijdens dit promotietraject worden data van de Netherlands Obsessive Compulsive Disorder Association (NOCDA) geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van vragenlijsten en neuro-imaging onderzoek. Tevens wordt de samenhang tussen affect en dwangklachten onderzocht middels Experience Sampling Method (ESM).

STATUS
In uitvoering 75%

VERRICHTER
Universiteit Maastricht

BETROKKENEN

- Judith Rickelt, psychiater, onderzoeker, GGzE en Universiteit Maastricht, promovenda
- Koen Schruers, psychiater, Universiteit Maastricht, promotor
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie, co-promotor.
- Odile van den Heuvel, psychiater, Vrije Universiteit Amsterdam, co-promotor

Meer informatie over dit onderzoek is te verkrijgen bij Machteld Marcelis